گسترش دانش و فناوری در زمینه پزشکی مولکولی، مهندسی ژنتیک و DNA نوترکیب روز به روز حوزه های جدیدی را فراروی محققان قرار می دهد. در این میان ابزار و فناوری جدید شاه کلید گشایش روزنه های امید در حل مشکلات دنیای پزشکی امروز محسوب می شوند. این فناوری های پزشکی مولکولی با رویکرد پایه و بالینی جایگاه ویژه ای درحوزه های تشحیصی و درمانی دارند.
بخش مولکولی آزمایشگاه پیوند که از سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرده در حال حاضر به عنوان یکی از معتبرترین بخش های مولکولی در کشور می باشد. طی بازدیدها و ممیزهایی که توسط موسسات و ارگان های معتبر داخلی و خارجی روند انجام آزمایش ها مکررا مورد تایید قرار می گیرد. این بخش در طی حدود 10 سال موفق به راه اندازی و ارائه بیش از 50 تست جدید در کشور شده است. از آن جا که خط مشی آزمایشگاه پیوند همواره بهبود کیفیت خدمات و به روز و کارآمد بودن می باشد، بخش مولکولی این آزمایشگاه نیز با به کارگیری روش های مولکولی در تشخیص، درمان، کنترل، پیشگیری بیماری های بدخیم خونی و غیر خونی، بیماری های عفونی باکتریایی، ویروسی، قارچی، بیماری های انعقادی و ترومبوفیلی فعالیت می نماید. در حال حاضر بیش از 150 تست مولکولی مختلف بر روی DNA و RNA بیماران از نمونه های مختلف از جمله خون، سرم، پلاسما، مایع نخاع، بلوکهای پاتولوژی، گستره های خون محیطی و مغز استخوان و … با استفاده از متدهای PCR ,RFLP ,RT-PCR ,Allele specific PCR ,Reverse dot blot و … دستگاه های خودکار و پیشرفته در بخش مولکولی آزمایشگاه پیوند قابل انجام می باشد.

لازم به ذکر است که تست BCR-ABL Quantitative & BCR-ABL Qualitative جهت ارزیابی پاسخ به درمان بیماران مبتلا به CML این آزمایشگاه به عنوان مرجع در سراسر کشور شناخته شده است. همچنین این آزمایشگاه برای تست های KRAS/NRAS/BRAF موفق به دریافت مدرک بین المللی از Ras Expert laboratory LMU در کشور آلمان در دو سال پیاپی شده و جزء مراکز تایید شده انجام این تست ها می باشد. علاوه بر این آزمایش های مربوط به بیماری هایی همچون Synovial sarcoma, Ewing’sSarcoma, Rhabdomyosarcoma (Alveolar type), ALL, CML, AML, پانل های انعقادی و باز آرایی های ژنی (rearrangement assay)  موجود در IGH, IGK, TCR-δ ,TCR-γ  برای تشخیص کلونالیتی لنفوم و MRD در ALL به عنوان مارکر پیش آگهی، ارزیابی کلونالیتی، سیلیاک، پانل سرطان کلورکتال، میلوفیبروز، پلی سیتمی ورا، نروبلاستوما، هایپرائوزینوفیلیا سندرم، بررسی مقاومت های دارویی در بیماران مبتلا به CML و سرطان کلورکتال، فولیکولار لنفوم ها و منتل سل (MANTEL CELL) لنفوم ها، هموکروماتوز و همچنین تعیین دوز دارویی وارفارین و … در بخش مولکولی آزمایشگاه پیوند قابل انجام می باشد.

از شاخص های بخش مولکولی آزمایشگاه پیوند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (10002 +ISO 9001)
  • نظارت مستمر بر کیفیت انجام آزمایش با توجه به کنترل کیفی داخلی و خارجی (در برخی موارد)
  • سرعت در انجام آزمایش های مولکولی به طوری که در موارد اورژانس زمان حاضر شدن نتیجه  آزمایش به کمتر از 24 ساعت می رسد.
  • تنوع قابل توجه در تست های مولکولی که در کشور و حتی کشورهای منطقه کم نظیر است
  • بهره مندی از کارکنان با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای دانش و تجربه لازم
  • بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا
  • همکاری معتبر دو کمپانی دارویی بین المللی برای پایش و انجام آزمایش دو بدخیمی خونی (CML) و کولور کتال (KRAS/NRAS mutations)